Giới thiệu chung

31/07/2017

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

 

 

Trụ sở

Địa chỉ: Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên

Điện thoại: 0211.3862562 - Fax:0211.3843169 - Email: soyt@vinhphuc.gov.vn

Ngay sau khi tái lập tỉnh, ngành Y tế Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 13/01/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ đó đến nay, sau gần 20 năm tái lập tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia của cộng đồng cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, đóng góp quan trọng cho đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Các tin đã đưa ngày: