Hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm

17/07/2013

Ngày 15/7/2013, Ban Dân vận Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; ban hành 2 chỉ thị, 1 kết luận và cho ý kiến vào 2 đề án quan trọng. Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận đối với các tổ chức quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo… Tổ chức nghiên cứu, góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  Ban Dân vận các cấp cũng đã triển khai hiệu quả mô hình “tổ dân vận ở thôn, bản, khóm, ấp, khu dân cư”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với Vĩnh Phúc, 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công tác dân vận của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được phát huy. Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi).

Thời gian tới, Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phối hợp tham mưu với Trung ương, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25; theo dõi, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài tại các địa phương. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: