Quản lý danh mục

BCH Đảng bộ tỉnh: Bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2013

17/07/2013

   

Sáng 15/7/2013, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. Các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh; Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

  Đ/c Phạm Văn Vọng – UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị  

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của tỉnh có dấu hiệu khởi sắc cùng với đà tăng trưởng trở lại của kinh tế cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,19% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng tăng trên 12,26%, dịch vụ tăng 7,42%, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,39%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 8.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 6.654 tỷ đồng, bằng 56% dự toán năm, tăng trên 47% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án, trong đó 13 dự án DDI và 7 dự án FDI và thêm 7 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp vượt nhiều khó khăn đạt kết quả khá, trong đó năng suất lúa vụ Xuân đạt trên 60 tạ/ha, đây là vụ có năng suất cao nhất từ trước đến nay. 

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, hầu hết các xã điểm xây dựng nông thôn mới đã đạt 13-14 tiêu chí. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013 đạt 98,7% và trên 70% hệ THPT tại các TT GDTX. Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 10.192 lao động, đạt trên 48% so với kế hoạch. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn tiếp tục được tỉnh thực hiện tốt.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được chú trọng. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đánh giá đảng viên năm 2012. Kết quả, có 541/651 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch - vững mạnh, đạt trên 84%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 13%; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 70% và hoàn thành nhiệm vụ chiếm trên 15%. Toàn tỉnh đã kết nạp được 782 đảng viên mới. Các cấp, các ngành đang tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho các cấp, các ngành trong 6 tháng cuối năm 2013 đó là, tiếp tục tập trung vào tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng. Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm vào các đối tác tiềm năng. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các dự án đầu tư và tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, nhất là 20 xã điểm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách; thực hiện giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với nội dung báo cáo, nhất là các đánh giá về khó khăn, hạn chế, dự báo tình hình và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Trong đó, các đại biểu đề nghị, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh về phân cấp, rà soát, căn cứ vào yêu cầu thực tế của các địa phương để có kế hoạch thống nhất phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả trong toàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường huy động sức dân và tính tự chủ của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đến điều tra, hỗ trợ chăn nuôi nhỏ lẻ; giải quyết việc làm ổn định cho lao động trong các khu công nghiệp và lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đến chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển Đảng ở cơ sở; nghiên cứu để có chính sách đền bù giải phóng mặt bằng phù hợp với từng địa phương; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp, cung cấp, minh bạch thông tin cho doanh nghiệp và người dân… 

Bên cạnh đó, các vấn đề về đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; đầu tư thực hiện một số dự án, nhất là ở khu vực miền núi và lĩnh vực tiềm năng của tỉnh; nguy cơ bùng nổ dân số; tiến độ thi công của một số dự án và trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về cải cách hành chính cũng đã được các đại biểu thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ này trong thời gian tới.  

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã  hội cả năm 2013. Tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Quan tâm đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động; giải quyết tốt công tác tiếp dân, khiệu nại, tố cáo. Đặc biệt, triển khai hiệu quả việc lấy tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy; cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo chất lượng, đúng quy trình. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: