Quản lý danh mục

Tài liệu tuyên truyền về bầu cử Đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

06/04/2021

Căn cứ Văn bản số 304/STTTT-TTBCXB ngày 05/04/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành tài liệu Hỏi – Đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Y tế gửi các đơn vị tài liệu (đính kèm theo hệ thống Quản lý VB&ĐH) để tổ chức tuyên truyền và cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.

Nội dung thông tin, tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung sau trong Tài liệu Hỏi – Đáp:

- Phần thứ 1: Những vấn đề chung;

- Phần thứ 3: Cử tri và danh sách cử tri;

- Phần thứ 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (từ câu 111 đến câu 116);

- Phần thứ 6: Tuyên truyền, vận động bầu cử (từ câu 152 đến câu 156);

- Phần thứ 7: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động và thực hiện tốt việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về nội dung bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao./.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: