Quản lý danh mục

Biểu mẫu triển khai đánh giá ứng dụng CNTT tại các bệnh viện theo tiêu chí bệnh viện thông minh tại Việt Nam 2019

04/11/2019

Biểu mẫu triển khai đánh giá ứng dụng CNTT tại các bệnh viện theo tiêu chí bệnh viện thông minh tại Việt Nam 2019.

Các tin đã đưa ngày: