Quản lý danh mục

Phiếu khảo sát đánh giá mức ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

08/07/2019

Phiếu khảo sát đánh giá mức ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo Công văn số 803/SYT-VP ngày 8/7/2019 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: