Quản lý danh mục

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

17/07/2017

Ngày 17/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đường dẫn tải về: https://drive.google.com/file/d/0B9lC51aNzE9gTExNOTFPNEh0WW8/view 

Các tin đã đưa ngày: