Quản lý danh mục

Hoàn thiện hồ sơ bổ sung đối tượng dự thị thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế

06/07/2016

          Căn cứ Kế hoạch số 3806/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh về việc Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016, theo kế hoạch có 475 viên chức đủ điều kiện dự thi gồm: 144 y sỹ lên bác sỹ, 18 dược sỹ hạng IV lên dược sỹ hạng III, 249 điều dưỡng hạng IV lên điều dưỡng hạng II, 26 hộ sinh hạng IV lên hạng III và 38 kỹ thuật viên hạng IV lên kỹ thuật viên hạng III. Còn lại 57 viên chức chưa được dự thi, gồm: 16 y sỹ, điều dưỡng lên cử nhân Y tế công cộng; 22 kế toán trung cấp, cao đẳng lên kế toán đại học; 6 kỹ sư cao đẳng lên kỹ sư đại học; 4 cán sự lên chuyên viên và 9 viên chức có trình độ sơ cấp lên đại học.

Ngày 28/6/2016, Sở Y tế có văn bản số 918/SYT-TCCB đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép bổ sung Kế hoạch số 3806/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh đối với 57 viên chức y tế trên được dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị hướng dẫn các đối tượng trên hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo mẫu đăng trên website của Sở tại địa chỉ soyt.vinhphuc.gov.vntổng hợp thành danh sách riêng gửi về Sở Y tế theo lịch chốt hồ sơ thi thăng hạng từ 10/7/2016 đến 16/7/2017

Các tin đã đưa ngày: