Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 12 năm 2017

07/06/2016

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những Thầy thuốc có đủ phẩm chất, nhiều công hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và có uy tín nghề nghiệp để trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 năm 2017.

2. Yêu cầu

2.1. Việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Nghị định 41).

2.2. Quy trình xét chọn bảo đảm theo nguyên tắc: dân chủ, công khai và khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc giới thiệu, xét chọn danh hiệu vinh dự “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

2.3. Hội đồng các cấp làm việc bảo đảm đúng tiến độ, thời gian dự kiến.

2.4. Lễ công bố Quyết định và trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 năm 2017 được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2017).

2.5. Hồ sơ được thực hiện theo đúng mẫu được ban hành kèm theo tại Nghị định 41 và Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế.

3. Đối tượng xét tặng

Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” gồm bác sỹ, dược sỹ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế (sau đây gọi chung là Thầy thuốc) được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định 41, cụ thể như sau:

3.1. Thầy thuốc trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản là bác sỹ, dược sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên y, dược có trình độ trung cấp chuyên ngành trở lên.

3.2. Thầy thuốc làm công tác quản lý y tế là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở y tế; viên chức làm việc trong các phòng, ban, văn phòng của bệnh viện, trung tâm; cán bộ, công chức tại Phòng Y tế, Sở Y tế.

3.3. Thầy thuốc làm công tác nghiên cứu y, dược là Thầy thuốc trực tiếp làm công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu y, dược của các đơn vị chuyên môn kỹ thuật y tế hoặc tại các phòng xét nghiệm (labo) của các đơn vị có chức năng nghiên cứu y, dược trong ngành Y tế.

3.4. Lương y là người có hiểu biết về lý luận y dược học cổ truyền, có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công nhận sau khi có ý kiến của Hội đồng y Trung ương hoặc Hội đồng y cấp tỉnh.

3.5. Lương dược là người có hiểu biết sâu về lý luận y học cổ truyền cũng như kỹ thuật thực hành trong lĩnh vực chế biến và bào chế, sản xuất và dùng thuốc y học cổ truyền; đã được cấp Giấy chứng nhận lương dược do cơ sở có chức năng đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp bằng.

Các tin đã đưa ngày: