Đào tạo nhân viên y tế thôn bản cho các thôn, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/06/2016

Ngày 01/06/2016 Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 750/SYT-TCCB về việc đào tạo nhân viên y tế thôn bản cho các thôn, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Theo đó, Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị thực hiện công tác đào tạo như sau:

1. Đến nay, có 9/9 Trung tâm Y tế tuyến huyện đã được công nhận và cấp mã số đào tạo liên tục. Trung tâm Y tế tuyến huyện có trách nhiệm đào tạo mới và đào tạo lại nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn, căn cứ chương trình đào tạo do Sở Y tế ban hành theo quy định của Bộ Y tế; thời gian đào tạo NVYTTB mới là 3 tháng, đào tạo lại là 2 tuần.

2. Từ ngày 01/8/2016, Trung tâm Y tế tuyến huyện phải tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho người được đề nghị bổ sung thêm NVYTTB nhưng không có trình độ chuyên môn về y từ sơ cấp trở lên, trước khi gửi hồ sơ đề nghị Sở Y tế công nhận.

3. Hàng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, thực tế công việc triển khai tại  cộng đồng, Trung tâm Y tế tuyến huyện và Trạm Y tế xã tổ chức đào tạo lại cho NVYTTB theo chương trình đã phê duyệt.

Hướng dẫn tại đường link sau:

http://soyt.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/HoatDongSoYTe/View_Detail.aspx?ItemID=61

 

Các tin đã đưa ngày: