Hội thảo Nâng cao chất lượng quản lý KCB tại Vĩnh Phúc

17/05/2016

Ngày 14.5.2016 tại Tam Đảo Núi đã diễn ra buổi Hội thảo Nâng cao chất lượng quản lý KCB giữa Sở Y tế Vĩnh Phúc​ và Sở Y tế TP. HCM.

Các tin đã đưa ngày: