Quản lý danh mục

Khảo sát hạ tầng CNTT ứng dụng triển khai phần mềm thanh quyết toán BHYT

25/01/2016

Thực hiện Công văn số 257/BYT-BH ngày 15/01/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng CNTT để đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và kết nối liên thông trên toàn quốc.

Sở Y tế đề nghị các Bệnh viện Bộ/ngành, các đơn vị Y tế thuộc Sở và các phòng khám đa khoa có đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổng hợp báo cáo khảo sát theo phụ lục 1 gửi về Sở Y tế trước ngày 30/01/2016 (gửi kèm trước file điện tử qua email: nampv@vinhphuc.gov.vn).

2. Cung cấp, nhập số liệu thông tin khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT theo các biểu mẫu vào phần mềm tại đường link http://khaosatcntt.moh.gov.vn (Đối với Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố phải tổng hợp số liệu từ các Trạm Y tế xã trực thuộc có đăng ký KCB BHYT ban đầu, còn các PKĐKKV nhập theo user name đã được cung cấp).

3. Danh sách tài khoản (user name) đăng nhập của các đơn vị và hướng dẫn sử dụng khai báo số liệu vào phần mềm (Chi tiết tại phụ lục 2 và phụ lục 3).

(Các Phụ lục theo file đính kèm bên dưới)

Các tin đã đưa ngày: