Quản lý danh mục

Kế hoạch và biểu mẫu đánh giá chất lượng bệnh viện và các TTYT

05/12/2015

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

a) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, tình hình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB), từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện.

b) Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn y tế dự phòng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các quy định của Nhà nước về y tế dự phòng.

c) Xếp loại kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở KCB theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”; phân loại kết quả kiểm tra các đơn vị y tế khác theo quy định.

          d) Lựa chọn những đơn vị y tế đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn đề nghị xét thi đua, khen thưởng năm 2015.

          2. Yêu cầu

a) Tiến hành kiểm tra, đánh giá nghiêm túc trên tinh thần khách quan, trung thực và chính xác. Đánh giá đúng thực trạng chất lượng hoạt động các cơ sở KCB nhằm phát hiện những ưu điểm, tồn tại, hạn chế để có giải pháp nâng cao chất lượng KCB, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

          b) Tổ chức thực hiện đơn giản, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

            II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

            Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị sau:

         1. Các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh, gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

2.  Các trung tâm y tế, bao gồm:

-      Trung tâm tuyến tỉnh: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội, Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường.

-      Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã.

3. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (do Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá báo cáo kết quả về Sở Y tế).

          Ghi chú:

-   Một số đơn vị y tế khác kiểm tra, đánh giá theo Kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra của các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm quản lý như: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trường TC Y tế...

-   Các đơn vị y tế còn lại tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Các tin đã đưa ngày: