Quản lý danh mục

Kê khai thông tin Phiếu CBCCVC sử dụng trong Phần mềm quản lý CBCCVC

12/11/2015

Thực hiện theo Công văn số 1231 /SNV-CCVC ngày 06/11/2015 của Sở Nội vụ về việc kê khai thông tin Phiếu CBCCVC sử dụng trong Phần mềm quản lý CBCCVC.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: