Quản lý danh mục

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

18/06/2018

Thực hiện Công văn số 11244/QLD-CL ngày 14/6/2018 của Cục Quản lý Dược, ngày 18/6/2018 Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 794/SSYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrysine (Alpha chymotrypsin 5000 đơn vị USP); SĐK: VD-25833-16; Số lô: 030118; NSX: 04/01/2018; HD: 04/01/2020 do Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nội độc tố vi khuẩn đối với lọ dung môi.

Nội dung toàn văn Văn bản như sau:

BBT Cổng TTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: